Hiển thị một kết quả duy nhất

Hỗ trợ chức năng nhận diện và so sánh khuôn mặt, bảo vệ chu vi (tripwire, intrusion)