Hiển thị một kết quả duy nhất

Hỗ trợ tính năng nhận diện gương mặt, hàng rào ảo, phát hiện đối tượng vào ra một khu vực