Chân đế đa hướng chuyên dụng cho camera giao thông KX-F1880B

900.000  369.000