Camera thương hiệu USA – KX-D2002MN

6.180.000  3.038.000