Camera thương hiệu USA – KX-C2003N3-B

3.500.000  1.741.000