Camera thông minh KX-F16440MSPN thương hiệu KBVISION – USA

173.248.000