Camera thông minh KX-E2338IRSN thương hiệu KBVISION- USA

71.400.000  34.591.000