Camera thông minh KX-DAi2008PN thương hiệu KBVISION – USA

12.423.000