Camera thông minh KX-DAi2008PN thương hiệu KBVISION – USA

25.580.000  12.423.000