Camera thông minh KX-D8002iN

Hỗ trợ chức năng phát hiện thông minh: hàng rào ảo, phát hiện vật bị mất, phát hiện ra vào khu vực