Camera nhận diện gương mặt KX-EA8409PN

Hỗ trợ chức năng nhận diện và so sánh khuôn mặt, bảo vệ chu vi (tripwire, intrusion)