Camera nhận diện gương mặt KX-D8005iMN

15.580.000  7.585.000 

Hỗ trợ tính năng nhận diện gương mặt, hàng rào ảo, phát hiện đối tượng vào ra một khu vực