Camera nhận diện gương mặt KX-D8004iMN

15.580.000  7.585.000 

Hỗ trợ nhận diện gương mặt, hàng rào ảo, phát hiện ra vào một khu vực