Camera nhận diện gương mặt KX-D4005iMN

● Hỗ trợ chức năng nhận diện gương mặt, phát hiện đồ vật bị mất, phát hiện ra vào khu vực
● Hỗ trợ ePoE (cấp nguồn và dữ liệu trên cáp mạng lên đến 800m) giúp giảm chi phí dây