Camera nhận diện gương mặt KX-CAi2008ePN thương hiệu KBVISION – USA (Sao chép)

10.595.000