Camera nhận diện gương mặt KX-CAi2008ePN thương hiệu KBVISION – USA (Sao chép)

21.800.000  10.595.000