CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG DÙNG PIN (OS-MS-120-S2)

1.570.000