QUY TRÌNH THANH TOÁN

Người mua và bên bán có thể tham khảo các phương thức thanh toán sau đây và lựa chọn áp dụng phương thức phù hợp:

Cách 1: Thanh toán trực tiếp (người mua nhận hàng tại địa chỉ bên bán):

 • Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin.
 • Bước 2: Người mua đến địa chỉ bán hàng là các cửa hàng bán hàng của www.tinanvui.com.
 • Bước 3: Người mua thanh toán bằng tiền mặt, thẻ ATM nội địa hoặc thẻ tín dụng và nhận hàng.

Cách 2: Thanh toán sau (COD – giao hàng và thu tiền tận nơi): chỉ áp dụng trong trường hợp tinanvui.com trực tiếp giao hàng tận nơi.

 • Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin.
 • Bước 2: Người mua xác thực đơn hàng bằng cách thao tác trên website tinanvui.com theo quy trình giao dịch ở mục III phần 1.
 • Bước 3: Người bán xác nhận thông tin người mua theo quy trình giao dịch ở mục III phần 1.
 • Bước 4: Người bán chuyển hàng.
 • Bước 5: Người mua nhận hàng và thanh toán bằng tiền mặt. Quý khách chú ý khi thanh toán phải có phiếu thu có chữ ký và đóng dấu của công ty TNHH Tín An Vui.

Cách 3: Thanh toán chuyển khoản:

 • Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin.
 • Bước 2: Người mua xác thực đơn hàng bằng cách thao tác trên website tinanvui.com theo quy trình giao dịch ở mục III phần 1.
 • Bước 3: Người bán xác nhận thông tin Người mua theo quy trình giao dịch ở mục III phần 1.
 • Bước 4: Người mua thanh toán.
 • Bước 5: Người bán chuyển hàng.
 • Bước 6: Người mua nhận hàng.
 • Bước 7: Sau khi nhận được tiền thanh toán, Công ty TNHH Tín An Vui xuất hóa đơn và gửi cho khách hàng.

                                                                                                                     CÔNG TY TNHH TÍN AN VUI

                                                                                                                             CHỦ TỊCH CÔNG TY

                                                                                                                                     đã ký

 

                                                                                                                            NGUYỄN MINH TÂM