HƯỚNG DẪN KHÁCH HÀNG ĐẶT HÀNG TRÊN WEBSITE TMĐT TINANVUI.COM

  • Bước 1:Tìm sản phẩm cần mua.
  • Bước 2:Xem thông tin mô tả sản phẩm đó và giá, nếu quý khách đồng ý muốn đặt hàng, quý khách chọn số  lượng cần mua bằng cách nhấn vào dấu cộng(+) hoặc dấu trừ(-). Sau đó, quý khách nhấn vào nút “thêm vào giỏ”. 
  • Bước 3: Quý khách kiểm tra tên, số lượng, đơn giá hàng hóa và tổng tiền thanh toán của giỏ hàng. Nếu đồng ý, quý khách nhấn nút “thanh toán” và chuyển sang bước 5. Nếu muốn thay đổi số lượng hàng hóa, quý khách nhấn nút “xem giỏ hàng” và chuyển sang bước 4. Nếu muốn hủy bỏ đặt hàng, quý khách nhấn vào dấu X trên màn hình giỏ hàng. 
  • Bước 4: Nếu quý khách muốn giảm số lượng hàng hóa thì nhấn dấu trừ(-). Nếu quý khách tăng số lượng hàng hóa, quý khách nhấn dấu cộng(+). Sau đó quý khách nhấn nút “cập nhật giỏ hàng”.
  • Bước 5: Sau khi cập nhật(xác nhận) số lượng hàng hóa, quý khách chuyển sang bước 7(bước thanh toán) bằng cách nhấn vào nút thanh toán.
  • Bước 6: quý khách điền đầy đủ thông tin thanh toán theo quy định của tinanvui.com, xác nhận đồng ý với các điều khoản, điều lệ của tinanvui.com, và sau đó nhấn vào nút “đặt hàng”. 
  • Bước 7: Sau khi nhận được đơn hàng, tinanvui.com sẽ gởi mail thông tin đơn hàng cho khách hàng, đồng thời gọi điện cho khách hàng để xác thực thông tin đơn hàng.  Quý khách thường xuyên kiểm tra mail để biết thông tin về đơn hàng của mình.

Để biết rõ hơn về cách đặt hàng trên website tinanvui.com, quý khách vui lòng xem video clip hướng dẫn sử dụng trong mục hướng dẫn của chúng tôi.