Hiển thị một kết quả duy nhất

. Server lưu trữ dùng để ghi hình cho 128 camera băng thông lên đến 600Mbps . Intel® i7® processor, hỗ trợ memory 16GB . Kích thước Rack 4U, 24 ổ cứng lên đến 9TB mỗi HDD hỗ trợ RAID 5, 2SSD x 80GB mirrored . Hỗ trợ 2 cổng USB 3.0, 1 cổng esata, [...]

erver lưu trữ dùng để ghi hình cho 128 camera băng thông lên đến 600Mbps . Intel® i7® processor, hỗ trợ memory 16GB . Kích thước Rack 2U, 12 ổ cứng lên đến 4TB mỗi HDD hỗ trợ RAID 5, 2SSD x 80GB mirrored . Hỗ trợ 2 cổng USB 3.0, 1 cổng esata, 1 [...]

Server lưu trữ dùng để ghi hình cho 128 camera băng thông lên đến 600Mbps . Intel® i7® processor, hỗ trợ memory 16GB . Kích thước Rack 2U, 6 ổ cứng lên đến 6TB mỗi HDD hỗ trợ RAID 5, 2SSD x 80GB mirrored . Hỗ trợ 2 cổng USB 3.0, 1 cổng esata, 1 [...]

. Server lưu trữ dùng để ghi hình cho 64 camera băng thông lên đến 360Mbps . Intel® i5® processor, hỗ trợ memory 8GB ( mở rộng lên đến 16GB thêm chi phí) . Kích thước Rack 1U, 3 ổ cứng lên đến 6TB mỗi HDD, 1SSD x 80GB . Hỗ trợ 2 cổng USB [...]