QUY ĐỊNH BẢO VỆ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

 1. Mục đích thu thập thông tin:
 • Để thực hiện giao dịch trên website tinanvui.com, khách hàng cần đăng ký một số thông tin cá nhân như Họ và tên, giới tính, ngày sinh, email, địa chỉ, điện thoại liên lạc, nghề nghiệp, nơi làm việc.
 • Các thông tin của khách hàng khi mua sản phẩm sẽ được bảo mật và không tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách. Không tiết lộ cho bên thứ ba không liên quan khi không có sự đồng ý của Quý Khách hàng. Ngoại trừ một số trường hợp cần thiết như: Khi có yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp bắt buộc hoặc cần thiết phải cung cấp những thông tin này.
 1. Phạm vi sử dụng thông tin:

Các thông tin cá nhân được thành viên cung cấp có thể dùng vào các mục đích sau:

 • Cung cấp hàng hóa, chăm sóc khách hàng hay thực hiện những giao dịch mà khách hàng yêu cầu.
 • Gửi thông tin đến khách hàng.
 • Nâng cao mối liên kết và tương tác với khách hàng.
 • Nếu không có sự đồng ý của khách hàng, tinanvui.com sẽ không cung cấp dữ liệu thông tin khách hàng cho bên thứ  ba để họ dùng vào mục đích quảng cáo. Ngoại trừ một số trường hợp có sự yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền yêu cầu việc cung cấp các thông tin của khách hàng.
 1. Bảo mật thông tin cá nhân Thành viên:

Chúng tôi luôn nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để bảo mật các thông tin do Thành viên cung cấp trong các tình huống sau:

 • Truy cập, sử dụng website.
 • Yêu cầu báo giá, cung cấp thông tin, dịch vụ hoặc hỗ trợ đặt mua và sử dụng dịch vụ của website.
 • Tham gia khảo sát ý kiến, hoặc các hoạt động khuyến mại, quảng bá khác.
 • Đăng ký nhận tin thư, email quảng cáo hoặc các loại tin tức khác.
 • Chúng tôi tổ chức thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Thành viên trên website chỉ sau khi Thành viên đã đăng ký tài khoản, tức đã được sự đồng ý trước của Thành viên.
 1. Thời gan lưu trữ thông tin:

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của tinanvui. Thời gian lưu trữ thông tin của thành viên là 05 năm.

 1. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin lưu trữ:
 • Ban quản trị website.
 • Thành viên được tiếp cận thông tin cá nhân của chính mình.
 • Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.
 1. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin:
 • Công ty/Tổ chức: Công ty TNHH TÍN AN VUI
 • Địa chỉ: 22 Võ Thị Sáu, khu phố 3, Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
 • Tel:      0915778799           Fax:   0613828280           Email: info@tinanvui.com
 1. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:
 • Người dùng khi đăng ký thành viên được cung cấp một tài khoản và mật khẩu để đăng nhập www.tinanvui.com. Sau khi đăng nhập, Thành viên có quyền sử dụng các dịch vụ, tiện ích được cung cấp trên website theo đúng chức năng, quyền hạn được phân cấp.
 • Thành viên có thể tự thay đổi mật khẩu. Trường hợp Thành viên muốn thay đổi các thông tin khác hay hủy bỏ tài khoản thì gởi mail cho Ban lý website. Ban quản lý website sẽ kiểm tra thông tin, liên lạc với Thành viên để xác thực thông tin trước khi thực hiện chỉnh sửa thông tin hay hủy bỏ tài khoản.
 1. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:
 • Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các thông tin cá nhân của thành viên, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà thành viên cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng website tinanvui.com được bảo mật.
 • Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin của thành viên khi có sự đồng ý của thành viên đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 1. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng:
 • tinanvui.com tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến chất lượng hàng hóa, chất lượng phục vụ.
 • Trường hơp có thắc mắc, khiếu nại,  khách hàng liên hệ theo những thông tin được niêm yết công khai trên website www.tinanvui.com.

                                                                                                                        CÔNG TY TNHH TÍN AN VUI

                                                                                                                             CHỦ TỊCH CÔNG TY

                                                                                                                                     đã ký

 

                                                                                                                            NGUYỄN MINH TÂM